Про нас

Для чого музей?

Харківський ЛітМузей було створено в квітні 1988 року з ініціативи харківських письменників.

Наша місія: Збирати, зберігати, досліджувати й популяризувати українську, зокрема слобожанську, літературну спадщину, включати книгу в життя українців задля інтелектуального та творчого розвитку, культурного дозвілля, осмислення сьогодення через минуле. Представляти Україну світу через українську книгу та літературу.

Що ми зберігаємо?

На сьогодні ми зберігаємо близько 30 тисяч предметів, що стосуються харківської та загалом української літератури, і, ширше, культурного контексту Слобожанщини. І оскільки в історії нашого регіону були унікальні періоди надзвичайної мистецької активності, то наші колекції літератури 1920-х років — Червоного Ренесансу, або 1960 —1980-х років — українського руху опору, мають загальнонаціональне значення.

Навіщо ми це зберігаємо?

По-перше, музейна колекція — це дієвий засіб від національної деменції та суспільної амнезії. Це культурна база даних — спільна для кожного громадянина, — завдяки якій формується наша розділювана пам’ять (shared memory») і «розшарюється» наша культура. Колекція ЛітМузею цікава та актуальна, що ми й намагаємось доводити щоденно — у спілкуванні з нашими відвідувачами. Якщо уважно читати, то музейні експонати можуть «розговоритись» на дуже цікаві теми, влучно включаючись у сьогодення. Так, наприклад, думка щодо європейської орієнтації України осмислювалась ще українськими письменниками Російської імперії, через пару десятиліть — харківськими письменниками СРСР із їх радикальним гаслом «Геть від Москви», а ще через кілька десятиліть утисків і репресій — сучасними слобожанськими митцями, аж до отримання безвізу. 

По-друге, спілкування — з книгою, про книгу, через книгу, завдяки книзі — відкриває можливості для діалогу і, сподіваємось, взаєморозуміння і прийняття іншого-інакшого, або, принаймні, толерантного ставлення до інших.

По-третє, література пропонує широкий спектр «розумних» розваг та інтелектуальних задоволень — для приємного проведення часу.

В-четверте, завдяки читанню, як ми його популяризуємо в музеї, розвивається критичне, міждисциплінарне і крос-культурне мислення, креативність, комунікативні вміння, продукування нових смислів, культурна грамотність, здатність до партнерства тощо. І це все сприяє і особистісному розвиткові кожного, і формуванню громадянського суспільства.

По-п’яте, ми хочемо не тільки самі створювати, але й залучати наших відвідувачів до співпраці та співтворчості — розвиваючи партисипативні практики.

Тому, в-шосте, можете додати самі…

Наші цінності

Харківський Літмузей — установа, що працює на засадах любові до своєї країни та її культурно-історичної спадщини, відповідальності перед громадою, дбає про доступність музейної колекції для всіх, підтримує ідеї толерантності, взаємоповаги, національної гідності, трактує культуру як  чинник соціальної безпеки, форму соціальної комунікації, засіб самореалізації особистості, що сприяє розбудові гармонійного суспільства.

Харківський Літмузей — це коло професіоналів, однодумців, для яких музейна діяльність і дослідження мистецтва, зокрема літератури, становлять їхню споріднену працю. Ми прагнемо створити психологічно й матеріально комфортні умови для співтворчості працівників колективу на засадах демократії й самореалізації.

Як ми себе бачимо?

Харківський Літмузей — соціокультурний простір, де збираються  однодумці та опоненти, учні та учителі, читачі та творці - для діалогу, дозвілля, навчання, співтворчості, для пошуку нових ідей та рішень через долучення до минулого; де народжуються нові мистецькі твори та нові смисли задля майбутнього. Простір, що формується на основі культури участі, де Літмузей — модератор культурницького діалогу. Майданчик для реалізації мистецьких проектів на засадах кооперації з різними інституціями та окремими митцями. Місце, де дбайливо зберігаються та ретельно досліджуються мистецькі артефакти — музеалії.

Чому ми потребуємо реконструкції і розширення?

Концептуально, змістовно та фізично ми не вкладаємось у рамки нашої сучасної архітектури — колишнього приватного маєтку, пізніше — маленького готелю. І оскільки ми вже себе бачимо сучасним музеєм і усвідомлюємо свою суспільну роль, то настав час змінити і наш музейний простір — для нашої колекції, нашого музейного колективу, наших відвідувачів, нашого міста. Музей сьогодні — це доступний, зручний для перебування в ньому простір, який промовляє до свого відвідувача сучасною йому мовою.

Картинка майбутнього музею

Експозиція-форум

Простір, в якому через експонати будуть підніматися суспільно важливі питання. Тут можна буде зручно розташуватись для спілкування: щоби посперечатись і домовитись, висловитись і почути іншого, відвідати тематичні лекції, музейні заняття, подивитись фільми тощо. 

Експозиція «Відкриті фонди»

Простір орієнтований на безпосереднє «спілкування» відвідувача з експонатом. Тут буде зосереджено багато музейних предметів, і можна буде долучитись до роботи музейного працівника — відчути себе  музейним дослідником, розв’язуючи науково-дослідні «детективи» і проводячи первинну атрибуцію музейного предмета.

Тематична кав’ярня

Арт-простір із експозицією сучасної української літератури, в якому проходитимуть літературні зустрічі з сучасними авторами, читання, презентації, школи літературної освіти — триватиме сучасний літературний процес. Як і яка література визначає нашу індивідуальність, які книги, люди, події формували сучасних українських письменників, наскільки впливовими є письменники у формуванні громадської думки, майбутнє літератури і книги загалом — основні питання, що підніматимуться в арт-просторі. Музейні експонати сполучатимуться з предметами, які ще не стали музеаліями і доступні для користування відвідувачами. Експозиція змінюватиметься та формуватиметься разом із сучасною літературою.

Освітній центр «Книга»

Простір для неформальної освіти в музеї. Вдень відкриватиме малечі радість читання, вечором чекає на лекціях, презентаціях, обговореннях та інших цікавих подіях дорослу аудиторію.

Кураторська експозиція передбачатиме змінні виставки як від ЛітМузею, так і від наших партнерів.

Модернізоване фондосховище із сучасним обладнанням та вентиляційною системою, а також доступом до цифрових копій музейних предметів.

Зручні офіси для креативного музейного колективу.

Отже, ЛітМузей, зі зручною сучасною інфраструктурою, стане популярною культурницькою інституцією, знаковим репрезентантом культурного життя Харкова. 

 

Музей розташовано за адресою: 61002, м. Харків, вул. Багалія, 6 (колишня вул. Фрунзе, 6).

Директорка ЛітМузею — Григоренко Ірина Василівна.

Заступниця директорки з розвитку музею — Пилипчук Тетяна Валеріївна.

Заступник директорки з господарчої діяльності — Рязанов Сергій Олексійович.

Головний бухгалтер — Рожкова Вікторія Сергіївна.

Головний зберігач — Рудь Тетяна Вікторівна.

Завідуюча відділу реклами, друку та інформації — Калашнікова Лідія Олександрівна.

Завідуюча науково-освітнім відділом — Черемська Ольга Володимирівна.

Меморіальна кімната-музей Г.М. Хоткевича: 

Завідуюча відділом – Луценко Людмила Василівна, тел. (057) 7463501.

Телефони музею:  057-766-03-60, 050-28-722-38

Електронна пошта litmuzej@gmail.com