Валер`ян Підмогильний

Міська культура і міська ідентичність… або міські ідентичності?
Шкільна програма Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.
Теги: