Юрій Яновський

На перетині мистецтв Як новий досвід формує власний голос митця?
Шкільна програма «Майстер корабля» Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму. Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського. Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення зв’язку внутрішньої свободи митця з його творчістю; самостійність мислення, уміння аргументовано доводити власні судження.
Теги: